جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392


فروزان منتظری

متولد 1336 آبادان
 لیسانس زبان فرانسه از دانشگاه اصفهان
عضو انجمن نقاشان اصفهان
 شرکت در 26 نمایشگاه گروهی 
و برپایی 3 نمایشگاه انفرادی


ناصر بهشاد

متولد 1333 آبادان،
 لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه شیراز،
عضو انجمن خوش نویسان شیراز


  

_
.

نمایشگاه  نقاشی
فروزان منتظری و ناصر بهشاد

جمعه 2 دی ماه 1390
تا چهارشنبه 7 دی ماه 

صفحه ویژه نمایشگاه

به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.