جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

گروه چهار 

گروه چهار در سال ۱۳۸۹ با استاد هاشم الحسینی آشنا شد و ایشان ایده نوین این کار را در اختیار گروه چهار قرار دادند. گروه چهار از خرداد ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد
.             

اعضای گروه
مینا حمزه : متولد سال 1370 -  دیپلم نقاشی -  دانشجوی رشته گرافیک
نیلوفر موذن  : متولد سال 1370 -  دیپلم گرافیک -  دانشجوی رشته گرافیک
نیلوفر محمودیان  : متولد سال 1368 -  دیپلم گرافیک -  دانشجوی رشته گرافیک
روجا رضوانی :  متولد سال 1368 -  دیپلم گرافیک -  دانشجوی رشته گرافیک

Professor HamidReza Hashem Al-Hosseini meet with Four Group in 2010 . His new idea and put it in Four Group . of December 2010 started to work .

Members
Mina Hamzeh : born in 1891 , Diploma in Paitnting  , Graphic Desing student now .
Niloufar Moazen : born in 1891 , Diploma in Graphic , Graphic Desing student now .
Niloufar Mahmoudian : born in 1889 , Diploma in Graphic , Graphic Desing student now .
Roja Rezvani : born in 1889 , Diploma in Graphic , Graphic Desing student now.

_
.

نمایشگاه  نقش در نقش
گروه چهار

جمعه 23 دی ماه 1390
تا چهارشنبه 28 دی ماه 

صفحه ویژه نمایشگاه
به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.