جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

نمایشگاه گروهی 

در آخرین نمایشگاه خانه نقش مجموعه‌ای از آثار نقاشان نوگرا به نمایش گذاشته شد.

پروین اریسیان-Parvin Erisian

-Golmohammadi-فیروزه گل محمدیفروزان منتظری- Foruzan Montazeri
پری زنگنهنیلوفر میرزاخانیتهمورث بهادرانی- Tahmoures Bahadoraniکیانا محبوب-Kiana Mahboobغلامحسین آقارخ

پارسا پاینده Parsa Payande

سعید بدیهی
آثاری از هنرمندان: اکبر میخک
سعید بدیهی، فروزان منتظری
پری حکیم، دکتر اصغر جوانی، پروین اریسیان
 فیروزه گل‌محمدی، تهمورث بهادرانی

غلامحسین آقارخ، پارسا پاینده، نیلوفر میرزاخانی-Maral Ghashghaie -مارال قشقایی
علی سدریفائزه میرهادیان-Faeze Mirhadian تهمینه خرمی، نسیم مانی، فائزه میرهادیان
کیانا محبوب، ماندانا فصیحی، پری زنگنه
علی سدری و مارال قشقایی

 

_
.

  نمایشگاه گروهی
منتخب آثار نقاشان نوگرای خانه نقش


جمعه 18 فروردین ماه 1391
تا چهارشنبه 23 فروردین ماه

 

صفحه ویژه نمایشگاه
به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.