جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

احمد رضا نقی زادهمتولد ۱۳۵۹ اصفهان

دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی

حوضه مطالعاتی نقد و پژوهش هنر

پرداختن به هنر عکاسی به طور تجربی


www.naghizade.com

focustimes.blogfa.com

arn.ph59@yahoo.com

_
.
نمایشگاه عکاسی (برداشت)
احمدرضا نقی زاده

جمعه هشتم مهرماه 1390 ساعت 10 تا 13
تا چهارشنبه 13 مهرماه هر روز از ساعت 16 تا 20
به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.