جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي آرشيو اطلاعات
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

نمایشگاه عکس‌های
 رضانور بختیار
آئین گشایش: جمعه، 10 دی‌ماه 1389، ساعت 10 تا 13
ادامه تا چهارشنبه 15 دی‌ماه، هر روز بعد از ظهر از ساعت 16 تا 20
صفحه ویژه هنرمند

نمونه کارهای هنرمند
   
لطفاً بر روی هر عکس، کلیک راست کنید و عکس را در ابعاد بزرگتر ببینید
درباره هنرمند
Rezanoor Bakhtiar's Biography 
-    Graduated from Saadi High School in Natural Sciences in 1961
-    Graduated from London College of Printing in Photography in 1966
-    Cooperation with Kayhan Publications in 1966
-    Cooperation with Etelaat Publications in 1969
-    Cooperation with Fakoopa, Caspian, Ziba, 
Adman Advertising Agencies & Franklin Publications 

INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY:
-    Iran National CAR Company
-    Jeep Rambler Co.
-    Behshahr Industrial Group
-    Minoo Co.
-    VitanaCo.
-    Iranian National Steel Co.
-    Iranian National Oil Co.

EXHIBiTIONS:       
-    University of Fine Arts, Tehran, spring 1968
-    Faculty of Architecture of National University, Tehran, Autumn 1968
-    Seihoon Gallery, Tehran, Winter 1976
-    Isfahan Classic Art Gallery, February 1990
-    Isfahan Classic Art Gallery, Winter 1991
-    Isfahan Classic Art Gallery, 1993
-    Golestan Gallery, Tehran, 1995
-    London School of  Oriental Studies, February 1998
-    Golestan Gallery, Tehran, 1997
-    Isfahan Museum of Contemporary Arts, 2001
-    Silk Road Gallery, Tehran, 2002                                         
-    Isfahan Classic Gallery, December 2003
-    Museum of Fine Arts Exhibition, Freiberg Germany, October 2006
-    Isfahan Classic Gallery, December 2006

BOOKS:
-    Isfahan, the living museum, 1993
-    Abbasi Hotel (A museum within a museum), 1996
-    Isfahan, City of Industry & Art, 1995
-    Isfahan, City of Industry & Art, 2nd volume, 2000
-    Zayanderood, 2001
-    Isfahan, Gooya Publications, 2004
-    Isfahan, the Pearl of the World, Gooya Publications, 2004
-    Kashan, Gooya Publications, 2005

TRANSLATIONS:
- Photography step by step, 1988

COMPILATION:
-   ATEXIBOOK OF PHOTOGRAPHY (to be published by Moaaser Publications)

TEACHING:              
-    Faculty of Public Relations & the Press, Tehran
-    Isfahan University of Art
-    Islamic Azad University of Khorasgan
-    Sooreh University of Isfahan
-    Sepehr University of Arts, Isfahan

MEMBERSHIP:
-    British Institute of Professional Photographers (BIPP)
- Iranian Institute of Photography


بيو گرافي رضا نور بختيار

ديپلم ششم طبيعي دبيرستان سعدي اصفهان  1339

فارغ التحصيل عكاسي از London college of printing  در سال 1966

همكاري با موسسه كيهان 1345

همکاری با موسسه اطلاعات 1348

همكاري با موسسات تبليغاتي فاكوپا - كاسپين – زيبا – ادمن – انتشارات فرانكلين

عكاسي صنعتي:

ايران ناسيونال – شركت جيپ رامبلر

گروه صنعتي بهشر – شركت مينو – شركت ويتانا

نمايشگاه :

دانشگاه هنرهاي زيبا – تهران – بهار 1347

دانشگاه ملي دانشكده معماري- تهران– پاييز 1347

گالري سيحون- تهران- زمستان  1355

گالري كلاسيك اصفهان – بهمن ماه 1368

گالري كلاسيك اصفهان – زمستان 1369

گالري كلاسيك اصفهان- 1372

گالري گلستان – تهران- 1374

دانشکده علوم شرقی لندن- بهمن 1376

گالري گلستان – تهران- 1376

موزه هنرهاي معاصر اصفهان 1380

گالري راه ابريشم- تهران- 1381

گالری کلاسیک اصفهان- دی 1382

نمایشگاه موزه هنرهای زیبای شهر فرایبورگ آلمان- مهر 1385

گالری کلاسیک اصفهان- دی 1385

كتاب :

اصفهان موزه هميشه زنده 1372

مهمانسراي عباسي (موزه اي درون موزن) 1375

اصفهان شهر صنعت و هنر 1374

اصفان شهر صنعت  هنر جلد دوم  1379

زاينده رود  1380

اصفهان از انتشارات گويا 1383

اصفهان نگين جهان از انتشارات گويا 1383

كاشان از انتشارات گويا 1384

ترجمه : عكاسي قدم به قدم 1367

تالیف : کتاب عکاسی (زیر چاپ انتشارات نشر معاصر)

تدريس:

دانشکده روابط عمومي و مطبوعات تهران

دانشگاه هنر اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

دانشگاه سوره اصفهان

عضويت:

 انجمن عكاسان حرفه اي بريتانيا

 

به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.