جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

پروین حشمت دهکردیدر سال1337 در شهرکرد به دنیا آمد. آبرنگ را نزد اساتید آبرنگ ایران و ارمنستان فرا گرفت.

نائل به دریافت جوایز رتبه اول و دوم مسابقات کشوری در سال های 1352و1354 شد.

دریافت لوح تقدیر به مناسبت روز زن در ایران

دریافت لوح تقدیر به مناسبت  روز ملی خلیج فارس در ارمنستان

مدیر اموزشگاه پارمیدا

28 سال سابقه آموزش

سر گروه و عضو انجمن نخبگان آبرنگ اصفهان

26 نمایشگاه داخل وخارج از کشور

نمایشگاه های انفرادی:

دیماه 1359 تهران، فروردین 1360 تهران، آبان 1376 تهران، فروردین 1377 اصفهان، فروردین 1378 شهرکرد،  دیماه1378 تهران، خرداد 1379 آلمان، تیر 1379 فرانسه، اردیبهشت 1380 اصفهان، تیر 2004 فرانسه، اردیبهشت 2008 ارمنستان،  اسفند 1387 تهران، اردیبهشت 1388 اصفهان، ابان 1388 اصفهان، بهمن 1388 اصفهان، اردیبهشت 1389 اصفهان

 

Parvin Heshmat Dehkordi

was born in shahrekord in 1952.

She was instructed water-color by masters of painting in Iran and Armenia.

She was awarded the first prize in 1967 and  the second one in 1969 for the national competition.

She achieved medal for woman's day in iran and Persian Gulf in Armenia as well.

Parvin Heshmat Dehkordi who is the director of a free institution named ''Parmida'', has 28 years experience in instructing painting and She is the head and the member of Water-color The elite Association of Esfahan.

She has been holding 26 exhibitions in and out of the country.

Individual exhibitions: January 1981 Tehran, April 1981Tehran, November 1997,Tehran, April 1998, Esfahan, April1999,Shahrekord, January2000,Tehran, June2000, Germany, July2000, France, May2001,Esfahan, July 2004,France, May2008, Armenia, March2009, Tehran, May2009,Esfahan, November2009, Esfahan, February2010, Esfahan, May2010, Esfahan

گزارش تصویری نمایشگاه
.
   نمایشگاه آثار نقاشی  
  پروین حشمت دهکردی
و گروه رنگ آب
آئین گشایش: جمعه، 15 بهمن‌ماه 1389، ساعت 10 تا 13
ادامه تا چهارشنبه 20 بهمن ماه هر روز بعد از ظهر از ساعت 16 تا 20
به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.