جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

 خانه نقش میزبان آثار قلمکارها شد 

 

این هفته خانه نقش 29 اثر نقاشی از یک خواهر و برادر را به نمایش گذاشته است. احسان قلمکاری متولد 1363 و دانش آموخته کارشناسی شیمی با 20 اثر آبرنگ سهم بیشتری در این مجموعه نسبت به خواهرش دارد.

 الناز قلمکاری متولد 1369 و دانش آموخته گرافیک با 9 اثر رنگ و روغن هنرمند دیگر این نمایشگاه می باشد که با ساخت و سازهایش نوعی نگاه خاصی را به نمایش گذاشته است. با همه نزدیکی و همکاری، این دو  فاصله ای بزرگ در نحوه نگاه، انتخاب تکنیک و حتی نحوه ارائه دارند. گویی احسان به نقاشی و عالم آبرنگ نزدیک تر از الناز به کارهایش می باشد البته رد پای فهم گرافیکی ، در آثار الناز به خوبی نمایان است.

توجه به همه سلیقه ها اگرچه برای ارضاء چشم ها و خرید آثار خوب است اما گم شدن هویت شخصی هنرمند را در پی دارد. این که ببینیم مخاطبان دنبال چه نوع کارهایی هستند و همان ها را ارایه کنیم نوعی نگاه تجارتی به مقوله هنر است. اگر نقاشی را محلی برای ارائه حقیقت و جایی برای نشان دادن روحیه آفرینش و ابداع بدانیم بسیاری از این حرف ها باید کنار گذاشته شود. چه خوب است مخاطب را هم با زاویه های جدید و نوع نگاه تازه و البته تکنیک قوی آشنا کنیم .البته کارهای این دو هنرمند از لحاظ تکنیکی در حد خوبی بودند به ویژه لکه ها و حفره های آبرنگی احسان و همچنین پرداخت و روشنی رنگ ها در کارهای الناز قابل تأمل است.

موضوع آثار برای عموم خوب است ولی اگر دیتیل های بخش هایی از کارها انتخاب و کار شده بود با نمایشگاهی قوی تر روبرو بودیم. این نمایشگاه بیش از هر چیز از زاویه دید و انتخاب موضوع ضربه خورده است؛ با توجه به این که این دو هنرمند اولین تجربه نمایشگاهی را پشت سر می گذارند بسیاری از نقدها می تواند به مجموعه بعدی موکول شود.در عین حال مخاطب در این مجموعه دچار سرگردانی نیست و با نمایشگاهی یک دست روبرو است.

   سعید آقایی چاپ در روزنامه سه شنبه اصفهان امروز 3/12/1389

به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.