جســتجو :     جستجو
زبان انگليسي
نقشه سايت ورود صفحه اصلي
  پنج‌شنبه 7 آذر ماه 1392

محبوبه گودرزی

1356 ، شهرکرد

لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر

نمایشگاهها:

 اولین نمایشگاه بین المللی طراحی معاصر ایران

 نمایشگاه نقاشی در گالری هفت ثمر1380

ــ نمایشگاه نقاشی در گالری هفت ثمر 1383

نمایشگاه نقاشی در گالری باران 1385

 

Mahboobeh Goudarz

1977, Tehran, Shahrekord

Education: Bachelor of Fine Arts in Painting, Art University, Tehran

Exhibitions:

- First Biannual Drawing Exhibition, Contemporary Art Museum, Tehran

- 2001, Haft Samar Gallery, Tehran

, Haft Samar Gallery, Tehran2004 -

- 2006, Baran Gallery, Tehran 

 

 

به تماشاي خانه نقش نمايشگاهها خانه نقش، خانه هنرمندان پيوند به وبگاه هاي دوستان خانه نقش ارتباط با خانه نقش

 

  Copyright 2010 All Rights Reserved, Khanehe Naghsh.